Testy

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Centrum Psychoterapii
Via Psyche
“Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.”

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Diagnostyka testowa

to nowoczesne narzędzie stanowiące nieodłączny element współczesnej diagnozy psychologicznej.

Umożliwia ona precyzyjne określenie Państwa problemów i dobranie odpowiedniej strategii działania.

Wyniki testów psychologicznych są również wykorzystywane w naszym gabinecie do przygotowywania opinii psychologicznych o naszych klientach dla instytucji oraz lekarzy specjalistów. Używane przez nas testy są dostosowane do polskich warunków.

Dostępne testy

Testy badające inteligencję służą ustaleniu mocniejszych i słabszych stron funkcjonowania intelektualnego osoby badanej.

Testy badające osobowość umożliwiają stworzenie profilu osobowości klienta.

Testy badające zmiany organiczne w mózgu są szczególnie przydatne przy określaniu zmian organicznych w OUN (powstających pod wpływem urazów głowy czy procesów starzenia), ich wynik wskazuje czy są konieczne dalsze badania lekarskie.

Testy badające reakcje na stres pozwala ustalić sposób reagowania osoby badanej na sytuacje stresujące.

Testy określające predyspozycje zawodowe pomagają ustalić jaka praca może wykorzystać uzdolnienia osoby badanej oraz dać jej poczucie spełnienia zawodowego.

oraz wiele innych testów specjalistycznych dostosowanych do badania różnych zakresów funkcjonowania klienta.

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

           Wstęp     Oferta     Testy     Terapeuci     Kontakt  

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche