Oferta

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Centrum Psychoterapii
Via Psyche
“Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.”

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Szczegóły

Zapewniamy pełną dyskrecję. Słowa naszych klientów są objęte tajemnicą zawodową. Żadna informacja nie opuszcza ścian naszego gabinetu wbrew Państwa woli.

Pracujemy pod superwizją, co oznacza, prowadzona z Państwem terapia jest wspierana przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - psychoterapeutę o wieloletnim doświadczeniu.

Współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami z różnych dziedzin, jeżeli konieczna jest konsultacja specjalistyczna, wiemy gdzie Państwa pokierować .

Nasza Oferta

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Psychoterapia indywidualna
jest skierowana do osób, których funkcjonowanie jest obarczone problemem lub trudnością, uniemożliwiającą satysfakcjonujące życie. Jest ona procesem, dzięki któremu możliwe staje się dokładne określenie przyczyn problemu i ich usunięcie. Umożliwia ona również lepsze poznanie siebie, swego potencjału i możliwości. Psychoterapia rozpoczyna się wstępną konsultacją psychologiczną, podczas której zawierany jest kontrakt terapeutyczny - określający cele do pracy, czas i częstotliwość sesji terapeutycznych oraz warunki finansowe.

Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny
Psycholog Wrocław - Prywatny Gabinet Psychologiczny

Konsultacje psychologiczne oraz diagnostyka
to od jednego do trzech spotkań z psychologiem, podczas których określany jest wstępnie rodzaj problemu oraz wskazywany jest spoób jego rozwiązania. Podczas konsultacji mogą być wykorzystywane testy psychologiczne.

Poradnictwo psychologiczne
jednorazowe spotkanie o charakterze interwencyjnym(zorientowanie się w problemie Państwa lub Państwa bliskich, wsparcie, porada).

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche

           Wstęp     Oferta     Testy     Terapeuci     Kontakt  

Psycholog Wrocław - Centrum Psychoterapii Via Psyche